Handla genast!

Misstänker du att du blivit diskriminerad på grund av graviditet eller familjeledighet?

  • Ring och få råd konfidentiellt av jämställdhetsombudsmannen på nummer
    0295 666 842. Du kan också ta kontakt anonymt. Jämställdhetsombudsmannens råd är gratis.
  •  Om du hör till ett fackförbund, kontakta förtroendemannen eller förbundets juridiska rådgivning och ta reda på vilka rättigheter du har.
  • I fackförbundens medlemsavgifter ingår rätt till juridisk rådgivning.
  • Du kan också kontakta ett allmänt rättsbiträde, en juristbyrå eller en advokat. Juridiska tjänster är vanligen avgiftsbelagda. Kontrollera om du har en rättsskyddsförsäkring som täcker rättegångskostnader.
  • Du kan också be om råd och anvisningar hos arbetarskyddsmyndigheten vid regionförvaltningsverket (RFV)Länkar

Jämställdhetsombudsmannen: www.tasa-arvo.fi

Arbetarskyddsmyndigheten: www.avi.fi

Kuva