Gravid eller på familjeledighet? Ta reda på dina rättigheter

Det är okej att söka arbete även under en graviditet

 1. En graviditet gör dig inte olämplig för ett nytt arbete. Skicka in en ansökan om du hittar en intressant arbetsplatsannons. 
 2. Du behöver inte berätta om din graviditet i något skede av rekryteringsprocessen. Du kan också vägra att besvara frågor om barn eller att skaffa barn. Vägran får inte inverka på slutresultatet av rekryteringen.
 3. Om det nya arbetet äventyrar din eller fostrets hälsa ska du informera arbetsgivaren om din graviditet genast efter valet. Genom arbetarskyddsåtgärder tryggas din hälsa och säkra arbetsförhållanden fram till moderskapsledigheten.
 4. Rekryteringsbeslutet får inte påverkas av graviditet, barn eller familjeledighet. Det här gäller även visstidsanställningar. Rekryteringsbeslutet ska grunda sig på en bedömning av kompetensen. 
Kuva

Är du gravid eller planerar tillökning i familjen? Håll fast vid dina rättigheter i arbetslivet.

Jag är i arbete och blir gravid. Hur ska jag handla?

 1. Anmäl graviditeten till arbetsgivaren senast 2 månader före den planerade moderskapsledighetens början. Du är inte skyldig att informera om din graviditet innan dess. Graviditet, barn och planer för familjeledigheter är dina privata angelägenheter.
 2. Din position i arbetsgemenskapen får inte försämras när du blir gravid eller anmäler att du ska vara familjeledig. En graviditet får inte påverka din lön eller fördelningen av arbetsuppgifter på ett ofördelaktigt sätt, och inte heller din rätt till utbildning eller avancemangsmöjligheter.
 3. Ingen kan sägas upp på grund av graviditet och en graviditet får inte vara grund för att arbetsavtalet upphör under prövotiden.
 4. Om du har en visstidsanställning, får en förlängning av arbetsavtalet eller omvandling till fast anställning inte påverkas av din graviditet eller familjeledighet. Du vet väl också att ett arbetsavtal för viss tid inte får upphöra vid familjeledighetens början. 

Visste du att...

Graviditet, barn och planer för familjeledigheter är dina privata angelägenheter.

Jag är familjeledig. Vad kan jag förvänta mig av arbetsgivaren?

 1. Om det sker förändringar på din arbetsplats under familjeledigheten, ska du beaktas på samma sätt som övriga arbetstagare. Du kan komma överens med din chef om hur ni ska hålla kontakt under din familjeledighet.
 2. Under familjeledigheten får du inte sägas upp av produktionsorsaker eller av ekonomiska orsaker, såvida inte arbetsgivarens verksamhet upphör helt och hållet.

Visste du att...

Under familjeledigheten får du inte sägas upp av produktionsorsaker eller av ekonomiska orsaker.

Ingen kan sägas upp på grund av graviditet.

När jag återgår till arbetet efter familjeledigheten. Vad händer då?

 1. En bra arbetsplats förbereder omsorgsfullt din återkoms i arbetet och önskar dig välkommen tillbaka i arbetsgemenskapen. Du har i första hand rätt att återvända till dina tidigare arbetsuppgifter.
 2. Arbetsgivaren får inte ersätta dig med en nyanställd eller din vikarie, även om arbetsgivaren skulle anse att den andra personen är mer kompetent än du.  

Visste du att...

Du har i första hand rätt att återvända till dina tidigare arbetsuppgifter.

En bra arbetsplats förbereder omsorgsfullt din återkoms i arbetet och önskar dig välkommen tillbaka i arbetsgemenskapen.