Info

Tasa-arvovaltuutettu

Postiosoite:
Tasa-arvovaltuutettu
PL 33, 00023 Valtioneuvosto

Käyntiosoite:
Meritullinkatu 1, 00170 Helsinki

Vaihde: 0295 666 830
Juridinen neuvonta (ma-to 9-11 ja 13-15, pe 9-11): 0295 666 842
Kirjaamo: 0295 666 840 
Tasa-arvovaltuutetun sihteeri: 0295 666 839 
Viestintä: 0295 666 837

Sähköposti: tasa-arvo@oikeus.fi 

Kuva