TYYPILLISIÄ SYRJINTÄTILANTEITA OVAT:

  • Työnhakija sivuutetaan työhönottotilanteessa raskauden vuoksi.
  • Määräaikaisessa työssä olevan työntekijän työsuhde jätetään uusimatta hänen tultuaan raskaaksi. Jatkosta on saatettu jo sopia, mutta kun raskaus tulee ilmi, tilanne yhtäkkiä muuttuu.
  • Perhevapaalla olleen henkilön palatessa takaisin työhön hänen työtehtävänsä ovat ”kadonneet”. Niitä hoitaa mahdollisesti sijainen tai muu työntekijä.

TARINOITA TOSIELÄMÄN SYRJINTÄTILANTEISTA

Johanna, Opettaja:
Johannan työsuhdetta opettajana oli aikaisemmin jatkettu samassa koulussa useamman kerran, mutta rehtori varmisteli joka kerta, ettei hän vain ollut raskaana. Kun Johanna sitten tuli raskaaksi, hänen työsuhdettaan ei enää jatkettu seuraavaksi lukuvuodeksi. Hän haki kolmea koulussaan avoinna ollutta paikkaa, mutta ei tullut valituksi, vaikka hänet oli aikaisemmin valittu samojen hakijoiden joukosta.

Anna, Sairaanhoitaja:
Anna oli työskennellyt sijaisena terveysasemalla kahden vuoden ajan. Annalle oli luvattu jatkoa opintovapaalle jääneen sairaanhoitajan sijaisena, mutta lupaus peruttiin, kun hän kertoi osastonhoitajalle raskaudestaan. Raskaus meni sittemmin kesken, mutta Anna ei saanut sijaisuutta. Työnantaja väitti, että paikkaa olisi pitänyt erikseen hakea, vaikka sijaisuudet oli ennenkin täytetty ilman erillistä hakua. Annan mielestä työnantaja kyllä tiesi − kuten oli tiennyt aikaisemmillakin kerroilla − että hän olisi halunnut jatkaa työssä.

Elina, Työterveyshoitaja:
Elina oli työskennellyt työterveysasemalla useamman vuoden määräaikaisissa työsuhteissa jäädessään äitiysvapaalle. Kun hän ilmoitti työnantajalle jatkavansa hoitovapaata, työnantaja kertoi, että hänen sijaisensa saa jatkaa hänen tilallaan, koska sijainen on Elinaa pätevämpi. Elina oli aikaisemmin saanut jatkoa ilman hakumenettelyä. Sen vuoksi häntä oli pidettävä riittävän pätevänä ja hänen työsuhdettaan olisi pitänyt jatkaa.

Jenni, Teollisuustyöntekijä:
Jenni oli kertonut raskaudesta työnantajalle, kun hänet irtisanottiin. Työnantaja väitti, että irtisanomisen syynä oli työprosessin automatisointi ja tehtävien ulkoistaminen, eikä työvoimaa enää tarvittu yhtä paljon kuin ennen. Käräjäoikeuden mukaan irtisanomiselle ei kuitenkaan ollut tuotannollisia perusteita, vaan syynä oli raskaus ja Jenni olisi pitänyt kouluttaa uusiin tehtäviin. Jenni sai käräjäoikeuden päätöksellä hyvitystä raskaussyrjinnästä.

Niina, Toimistosihteeri:
Saatuaan tiedon Niinan raskaudesta toimitusjohtaja ryhtyi painostamaan häntä irtisanoutumaan, jäämään sairauslomalle tai suostumaan osa-aikatyöhön. Hänet myös siirrettiin raskaampaan työhön vastoin hänen tahtoaan. Lopulta Niinan irtisanottiin. Hovioikeus tuomitsi toimitusjohtajalle päiväsakkoja työsyrjinnästä.

Janne, Myyntipäällikkö
Janne kyseli toimitusjohtajalta mahdollisuuksistaan jäädä vanhempainvapaalle. Toimitusjohtaja antoi naureskellen ymmärtää, että yrityksessä on sellainen toimintakulttuuri, että ”isät tekevät osuutensa töissä ja äidit kotona”.